SSH-adgang – SSH access

Vi tilbyder SSH-adgang til alle vores hoteller. – We offer SSH access to all our hotels.

Som en service for de af vore kunder, der gerne vil gøre brug af de ekstra funktioner, man får med ssh-adgang, gør vi det muligt at få adgang til en shell (BASH) – As a service to those of our customers who would like to make use of the extra functions they will get with ssh access we provide access to a shell (BASH).

Har du brug for ssh-adgang, så gør dig selv den tjeneste at læse i linket nedenfor og se tillige videoen, hvis du har behov for det. – If you need ssh access, please help yourself by reading in the link below and additionally see the video if needed.

Der er en helt klar fremgangsmåde, som både er beskrevet i tekst, og illustreret i en video. Følg fremgangsmåden, og det vil virke for dig – There is a clear way to do it which is described in text as well as illustrated in a video. Follow the directions and you will succeed.

Om forfatter

Relaterede artikler

Nyhedsbrev... Privat, sikkert og spam-fri.