Installation af ePay og Bambora i Magento 2 Installation of ePay and Bambora in Magento 2

English version further down.

I visse tilfælde, afhængig af versionen, er det ikke muligt at installere modulet fra Magento’s administration. Derfor har vi lavet denne vejledning i at gøre det via CLI (Command Line Interface). Mere info om CLI og SSH

Detaljeret vejledning findes i linket nederst, men læs dette først.

 1. Hent modulet fra Magento Marketplace og læg det i vognen
 2. Fortsæt til checkout. – Hvis du ikke har en konto, så lav en
 3. Klik Install på ordrebekræftelsesiden
 4. På My Access Keys siden, klik på Create A new Access Key (hvis du ikke allerede har en)
 5. Kopiér nøglerne – Public og Private. Du skal bruge dem senere
 6. Log på serveren med ssh og gå til public_html
 7. Kør: composer require bambora/module-payment-magento2
 8. Her bliver du bedt om Username. Username er din Public Key, og Password er din Private Key
 9. Kør: php bin/magento setup:upgrade && php bin/magento cache:flush
  Hvis shoppen er i production mode, køres tillige: php bin/magento setup:di:compile && php bin/magento deploy:mode:set developer && php bin/magento deploy:mode:set production && php bin/magento cache:clean && php bin/magento cache:flush
 10. Nu er modulet installeret og skal konfigureres:
 11. Login i Magento’s administration
 12. Gå til Stores -> Configuration -> Sales -> Payment Methods -> ePay (eller Bambora Checkout, afhængig af din aftale)
 13. Redigér konfigurationen
 14. Klik Save

Det er i øvrigt vigtigt at holde shoppen opdateret. Derved sikres den bedste sikkerhed, funktionalitet kompatibilitet.

Link til vejledning

Spørgsmål? – Skriv venligst til vores support

English

Depending on the Magento version, it may not be possible to install the module through Magento’s administration. Hence these instructions on how to do it via CLI (Command Line Interface). – More info about CLI and SSH

You will find detailed directions in the link below but please read this first.

 1. Get the module from the Magento Marketplace and add it to your cart
 2. Proceed to checkout – (Create a new account if you do not already have one)
 3. Click Install on the order confirmation page
 4. On the My Access Keys page click on Create A new Access Key (if you do not already have one)
 5. Copy the Public and Private keys, you will need them later
 6. Log on to the server using ssh and go to public_html
 7. Run: composer require bambora/module-payment-magento2
 8. You will be prompted for Username. It is your Public Key – Password is your Private Key
 9. Run: php bin/magento setup:upgrade && php bin/magento cache:flush
  If the shop is in production mode, also run: php bin/magento setup:di:compile && php bin/magento deploy:mode:set developer && php bin/magento deploy:mode:set production && php bin/magento cache:clean && php bin/magento cache:flush
 10. Now the module is installed and must be configured:
 11. Login to Magento’s administration
 12. Go to Stores -> Configuration -> Sales -> Payment Methods -> ePay (or Bambora Checkout, depending on your agreement)
 13. Edit the configuration
 14. Click Save

Furthermore, it is important to keep your shop updated which gives you best safety, functionality and compatibility.

Link to Bambora’s instructions

Quiestions? – Pls. write to our support

Om forfatter

Relaterede artikler

Nyhedsbrev... Privat, sikkert og spam-fri.