SAMHANDELSBETINGELSER

Læs samhandelsbetingelser for Powerhostings ApS. Denne revision er gældende fra 24. Maj 2018

Revision: 20180524. – Se tidligere revision 20170901

Nærværende betingelser gælder tillige for alle hjemmesider under Powerhosting, herunder: magentohotel.dk – ftphotel.dk – mailhotel.dk – spamscanner.dk – vpshosting.dk m.fl.

Powerhosting ApS (i det følgende benævnt Powerhosting.dk) udbyder bl.a. serverplads til hjemmesider, emails og ftp-konti, samt dedikerede og virtuelle servere.

I det efterfølgende er enhver, der køber serviceydelser eller andet af Powerhosting.dk betegnet som “Kunden”. Alle handler mellem Powerhosting.dk og Kunden er omfattet af nærværende Samhandelsbetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

Bemærk, at Powerhosting.dk anser nærværende betingelser for at være læst, forstået og accepteret af Kunden i det øjeblik et login bliver taget i brug første gang.

Trafik og diskplads
Trafik og diskplads stilles til rådighed efter kundens behov under forventning om fair use.

Uautoriseret brug af andres konti eller computere
Det er ikke tilladt at forsøge at logge sig ind på andres konti. Skulle Kunden ved en fejl få mulighed for at se andre kunders konti, skal man undlade at udnytte denne mulighed og straks informere Powerhosting.dk om fejlen.

Ulovligt materiale
Powerhosting.dk blander sig ikke i, hvad Kunden har liggende på serverne. Kunden må dog kun bruge Powerhosting.dk’s ydelser til lovlige formål. Det er helt op til Powerhosting.dk’s ledelse at vurdere om dette er forekommet. Powerhosting forbeholder sig retten til løbende at vurdere, om scripts og programmer særligt belaster serveren eller kan forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet har Powerhosting ret til at fjerne filerne, men dette vil som hovedregel ske efter samråd med Kunden.

Overtræder Kunden nærværende betingelser, faktureres denne de dermed forbundne omkostninger, og/eller aftalen opsiges.

Leveringsbetingelser
Tjeneste- og serviceydelser anses for leveret, når de er stillet til Kundens rådighed. Dedikerede servere anses for leveret når kunden har modtaget klarmelding herom.

Betaling og fakturering
Løbende ydelser faktureres forud som beskrevet i prislisten. Al produktion af serviceydelser faktureres ved levering. Betalingsbetingelser er netto 8 dage, medmindre andet er aftalt. Betalingspåmindelser tillægges et gebyr på kr. 100,-, undtagen den første påmindelse. Der er ikke moms på gebyrerne. Alle priser er opgivet i DKK ekskl. moms. Ved manglende betaling sendes fordringen til inkasso efter 3. rykker eller før, hvis Powerhosting beslutter det. Samtidig forbeholder vi os ret til at lukke samtlige Kundens aftaler, også selv om den ubetalte fordring ikke direkte vedrører disse.

Powerhosting.dk forbeholder sig ret til at ændre priser med 3 måneders varsel. Kunder, der har forudbetalt abonnement, er garanteret deres priser i hele den aktuelle fakturaperiode. Kunden er ansvarlig for, at der betales for en service, fra denne er etableret og til den er opsagt.

Betaling kan ske:
-Online via SSL-krypteret betalingsgateway. (den hurtige løsning) -Vi modtager følgende kort: Dankort – eDankort – Mastercard – Maestro – Visa – Visa Electron – Diners Club.
-Via bankoverførsel
-Mulighed for at tilmelde løbende betalinger til Betalingsservice
-Via PayPal betal blot til salg@powerhosting.dk

Fortrydelsesret / returret
I henhold til “Forbrugeraftaleloven” §10 stk 3, så kan et leveret domænenavn ikke fortrydes, da det falder ind under
“varer, som skal fremstilles eller tilpasses efter køberens individuelle behov”.
Altså, hvis der er afgivet en bestilling, så gennemføres bestillingen.
-Det samme gør sig gældende ved bestilling af FTP/web/mail-hoteller og andre specifikke ydelser, medmindre andet er aftalt.

Opsigelse
Powerhosting.dk forbeholder sig ret til at opsige en ydelse med 30 dages varsel. Alle gebyrer/lejeafgifter m.v. som er betalt forud, vil blive forholdsmæssigt tilbagebetalt, hvis Powerhosting.dk benytter sin ret til opsigelse. Hvis opsigelsen skyldes overtrædelse af nærværende betingelser, vil der ikke ske nogen refusion og opsigelse kan da effektueres uden varsel.

Kunden kan til enhver tid opsige en ydelse med en måneds varsel, men forudbetalte beløb refunderes ikke. En opsigelse skal ske pr. post, eller e-mail med en gyldig underskrift og angivelse af navn/adresse samt årsag til opsigelse. Så længe abonnementet løber uden opsigelse, er Kunden forpligtet til at betale de til enhver tid gældende takster.

Backup / Erstatningsansvar
Vi tager daglig backup af serverne. Kundens har selv via FTP adgang til backups og kan frit downloade disse. Powerhosting.dk er dog under ingen omstændigheder ansvarlig for driftsforstyrrelser, tab af data eller arbejdsfortjeneste m.v. – Det er således alene Kunden’s ansvar at der findes relevant backup i forhold til Kundens behov. Vi hjælper gerne, hvis der ønskes ekstra backup. Kontakt supporten.

Driftsforstyrrelser udbedres hurtigst muligt. Vi overvåger serverne 24/7/365, og fejlretning iværksættes i påkommende tilfælde indenfor 1 time døgnet rundt.

Force Majeure
Ingen af Parterne er forpligtet til at yde erstatning i tilfælde af manglende kontraktopfyldelse, forårsaget af forhold, der ligger udenfor Parternes kontrol, herunder – og i den udstrækning at en sådan ydelse forhindres (direkte eller indirekte) som følge af – strejke, lock-out, arbejdsnedlæggelse, regerings-indgreb, manglende myndighedsgodkendelse, oprør, væbnet konflikt, ulykke, mangel på råmaterialer eller på normale transportmidler, krigshandling, terrorisme, naturkatastrofer eller enhver anden årsag, som ligger udenfor hvad Parterne med rimelighed kan antages at kontrollere.

Privatliv
Se vores Persondatapolitik, som sammen med nærværende Samhandelsbetingelser udgør aftalegrundlaget, her.

Lovvalg og værneting
Enhver retslig tvist mellem Kunden og Powerhosting.dk skal afgøres efter dansk lov ved retten i Herning.

Support
Vores medarbejdere sidder klar til at hjælpe dig i åbningstiden, og udenfor åbningstiden kan vagthavende kontaktes på hovednummeret mod betaling. Se vores åbningstider under KONTAKT

Aftales der betaling for support eller assistance, er prisen 400 DKK plus moms pr. påbegyndt halve time på hverdage og 800 DKK plus moms pr. påbegyndt halve time i weekend’er og på helligdage.

Powerhosting ApS – Dalgasgade 11 – 7400 Herning
Telefon 7222 4457 – Telefax bruger vi ikke
CVR: 33055048 – Bank: Reg. nr.: 9585. Kontonr.: 5907674306. IBAN-nr.: DK5520005907674306 – SWIFT: NDEADKKK
Powerhosting er et registreret varemærke.

Email: support@powerhosting.dksalg@powerhosting.dk
Døgnbemandet vagttelefon

Nyhedsbrev… Privat, sikkert og spam-fri.