Serviceopdatering på kortplatformen / Planned maintenance of card platform

INFO fra PBS / Nets
Korttransaktioner vil blive afvist i to perioder af op til 15 minutters varighed mandag den 15/8-2011 i tidsrummet kl. 02.00 til kl. 05.00.

ÅRSAG
Afvisningen af korttransaktioner skyldes en planlagt vedligeholdelse af vores kortplatform.

– – – – – ENGLISH VERSION – – – – –

INFO from PBS / Nets
Card transactions will be rejected during two periods of up to 15 minutes between 02.00 and 05.00 CET (GMT+ 1) (in summer: CEST/GMT +2) on Monday 15/8-2011.

REASON
Card transactions will be rejected due to the planned maintenance of our card platform.

Om forfatter

Dennis Support
Dennis Support
bofh@powerhosting

Relaterede artikler

Nyhedsbrev... Privat, sikkert og spam-fri.