Magento 2.4x & Two-Factor Authentication (2FA)

Ifølge Adobe Security Operations team skyldes størstedelen (ca. 75%) af alle angreb der involverer kredit kort skimmere, at nogen har fået uautoriseret adgang til en adminkonto.
I de fleste tilfælde fordi adgangskoden er blevet opsnappet et sted, eller er for dårlig / nem at bryde.
Derfor er 2FA som standard implementeret på Magentos Admin side fra version 2.4 og frem.

Når vi klarmelder et hotel, hvor vi har kørt en frisk installation af Magento 2 på, vil der i klarmeldingen, som altid, stå et admin-login til backenden.
Første gang man logger på, bliver man dog mødt af en besked om aktivering af 2 faktor godkendelse (2FA). I beskeden står der at der er sendt en email med mere information.
Emailadressen er som udgangspunkt den samme, som du logger på vores kundeside med: https://services.powerhosting.dk/whmcs/clientarea.php

Emailen indeholder et link til opsætning af 2FA. Følg opsætningsguiden for at kunne logge på backenden.

Hvis der er problemer eller spørgsmål, er I som altid velkomne til at kontakte supporten

———————————

According to the Adobe Security Operations team the majority of all skimming attacks (around 75%) were due to a malicious user accessing a compromised admin account
to load a card skimmer on the site. Often due to compromised or weak passwords.
Therefore 2FA have been enabled by default for the Magento Admin, beginning from version 2.4 and up.

When we create your hosting solution and are told to install a fresh version of Magento 2 on it, we send login details for the backend along with the other login details for FTP and the database.
The first time you are trying to log in to the backend, you are met by a message telling you that you need to set up 2FA and an email have been sent with more information.

The emailadress is usually the same that you use to log in to our clientarea: https://services.powerhosting.dk/whmcs/clientarea.php

The email contains a link to an installationguide for setting up 2FA, follow that guide to gain access to Magentos backend.

If you are experiencing problems or have other questions, you are welcome to contact our support as always.

Om forfatter

Avatar
tj

Relaterede artikler

Nyhedsbrev... Privat, sikkert og spam-fri.