Sweet Tooth - Call to undefined method TBT_Rewards_Model

Magento version: 

Oplever du at Sweet Tooth melder fejlen Call to undefined method TBT_Rewards_Model_Mysql4_Transfer_Collection er her et par mulige løsningsforslag.

Deaktiver kompileren

  • Klik ind under System -> Værktøjer -> Kompilering og check at compileren står til deaktiveret.

Test Sweet

  • Klik dig inder under System -> Konfiguration -> Sweet Tooth Rewards -> Diagnostics & Support Tools og tryk på Run 'Test Sweet' Diagnostics.
  • Læs rapporten igennem og check op på evt. fejl.

Collection.php

Har ingen af ovenstående afhjulpet problemet åben da filen/app/code/community/TBT/Rewards/Model/Mysql4/Transfer/Collection.php

  • På linee 412 ser du "public function sumPoints() {", udkommenter line 413 - 416, således:
/* $this->getSelect ()->group ( 'main_table.currency_id' );
$this->getSelect ()->from ( null, array ("points_count" => "SUM(main_table.quantity)" ) );
$this->addExpressionFieldToSelect('transfer_ids', "GROUP_CONCAT(main_table.rewards_transfer_id)", array());
return $this; */
  • - tilføj så følgende kode under linie 416:
if (Mage::helper('rewards/version')->isBaseMageVersionAtLeast('1.4.1.1'))
{
$this->getSelect ()->group ( 'main_table.currency_id' );
$this->getSelect ()->from ( null, array ("points_count" => "SUM(main_table.quantity)" ) );
$this->addExpressionFieldToSelect('transfer_ids', "GROUP_CONCAT(main_table.rewards_transfer_id)", array());
} else
{
$this->getSelect ()->group ( 'main_table.currency_id' );
$this->getSelect ()->from ( null, array ("points_count" => "SUM(main_table.quantity)" ) );
}

return $this;
  • Gem filen og ryd cachen.
mortenjakobsens billede

Certificeret Magento udvikler og ejer af Kommerce der laver e-handelsløsninger i Magento - kommerce.dk