"Street Address" length must be equal to or greater than 1 characters

Oplever du fejlen "Street Address" length must be equal to or greater than 1 characters. ved forsøg på checkout, er her en mulig løsning.

 • Til filen /app/code/core/Mage/Checkout/Model/Type/Onepage.php skal vi have tilføjet følgende linie, to steder:
  $address->setData('street',array($address->getData('street')));
  
  
 • Tilføj linien til funktionerne saveBilling() omkring linie 255 og til saveShipping() omkring linie 502, de skal placeres under følgende to linier:
  $address->importCustomerAddress($customerAddress)->setSaveInAddressBook(0);
  $addressForm->setEntity($address);
  
  
 • Det vil efterfølgende se således ud:
  $address->importCustomerAddress($customerAddress)->setSaveInAddressBook(0);
  $addressForm->setEntity($address);
  $address->setData('street',array($address->getData('street')));
  
  
 • Gem filen og ryd din cache.
mortenjakobsens billede

Certificeret Magento udvikler og ejer af Kommerce der laver e-handelsløsninger i Magento - kommerce.dk