Skift sprog med flag

Find flag

Hent de flag du har behov for, evt. på FAMFAMFAM (http://famfamfam.com/) eller IconFinder.com (http://iconfinder.com/). Flagene skal navngives flag_FORRETNINGSKODE.gif og kopieres til /skin/frontend/default/DIT_THEME/images/flags. Hedder dit forretningskode f.eks. da skal flaget dertil hedde flag_da.gif.

Læs evt. Opsætning af flere forretninger i Magento for mere info om forretningskoden.

Opret template fil

Opret filen (hvis den allerede eksisterer så overskiv den) /app/design/frontend/default/DIT_THEME/template/page/switch/flags.phtml og indsæt følgende kode:

<?php if(count($this->getStores())>1): ?>
<div class="form-language">
          <div class="flags">
        <?php foreach ($this->getStores() as $_lang): ?>
            <?php $_selected = ($_lang->getId() == $this->getCurrentStoreId()) ? 'active' : '' ?>
            <a class="language" href="<?php echo $_lang->getCurrentUrl() ?>" title="<?php echo $this->htmlEscape($_lang->getName()) ?>">
                <img class="<?php echo $_selected ?> " src="<?php echo $this->getSkinUrl('images/flags/flag_'.$_lang->getCode().'.gif') ?>" alt="<?php echo $this->htmlEscape($_lang->getName()) ?>"/>
            </a>
        <?php endforeach;?>
        </div>
</div>
<?php endif; ?>

 

Aktiver template filene

Åben filen /app/design/frontend/default/DIT_THEME/layout/page.xml og find følgende linie:
<block type="page/switch" name="store_language" as="store_language" template="page/switch/languages.phtml"/>

- ændre languages.phtml til flags.phtml så den ser således ud:
<block type="page/switch" name="store_language" as="store_language" template="page/switch/flags.phtml"/>

Gem filen og ryd din cache.

mortenjakobsens billede

Certificeret Magento udvikler og ejer af Kommerce der laver e-handelsløsninger i Magento - kommerce.dk