Opsæt prisinterval i kataloget

Log ind i din Magento administration og gå ind under:

System -> Konfiguration
 
Herefter vælger du "KATALOG -> Katalog" i venstre side og udvider bjælken "Layered Navigation" og ud for feltet "Price Navigation Step Calculation" vælge "Manuel".
 
Når det er gjort kommer der et input felt frem, per standard står der 100, hvilket vil sige at prisintervallet springer med 100, f.eks. "0 - 100", "100 -200", "200 - 300" osv.
 
Tast f.eks. 50, hvis du ønsker de skal springe med 50, som "0 - 50", "50 - 100", "100 - 150" osv. Dit prisinterval bør afhænge af priserne på de produkter du sælger, er det høje priser bør det være et højt interval og er det lave priser, bør intervallet være lavt.
 
Indtast nu det interval du ønsker og tryk på "Gem".
 
mortenjakobsens billede

Certificeret Magento udvikler og ejer af Kommerce der laver e-handelsløsninger i Magento - kommerce.dk