Oprettelse af XML sitemap

Et XML-sitemap giver søgemaskinerne et kort over din shops links, det laves nemt fra backenden:

Navigér til Katalog -> Google Sitemap
Vælg tilføj Sitemap
Udfyld navnet med fx.: sitemap.xml
Udfyld sti med: /   (skråstreg)

Tryk "Gem og generér"

Test at sitemappet er oprettet korrekt ved at hente det på http://dinshopurl.tld/sitemap.xml

Du kan ligeleges angive dit sitemaps placering hos de fleste søsgemaskiner.

Se også guiden: Automatisk opdatering af sitemap

 

powerhostings billede

root@powerhosting og magento-ninja extraordinaire.
Har til dagligt ansvaret for supporten af magentohotel.dk