Opsætning af SPF-records i DNS

Det er svært at gardere sig imod at havde i modtagernes spamfiltre, men der er et par tekniske ting som du altid bør have på plads for at minimere risikoen.

Dette indlæg omhandler en af de meste basale teknikker: Sender Policy Framework og kræver at du er fortrolig med både DNS og dit domænes email-setup.

SPF-records publiseres i DNS som en TXT-record og er, kort fortalt, en måde hvorpå du kan angive hvilke email-servere som har lov at viderebringe emails for dit domæne.
Derfor er det uhyre vigtigt at du danner dig et overblik over hvilke email-servere dit domæne brugere FØR du opsætter SPF-records.

Der findes forskellige værktøjer på internettet til at generere dine SPF-records, følg vejledningen på www.spfwizard.net og indsæt TXT-recorden i DNS.

Nedenstående er et eksempel fra GratisDNS:

Gem din record. Den er nu publiseret i DNS.

Læg mærke til den sidste operatør i vores record: -all
Den betyder at det er lovligt for en modtagende mailserver at afvise mails som ikke specifikt er nævnt i din SPF-record. Brug kun -all når du er sikker på at din SPF er korrekt opsat.
Andre valide operatører er: ?all og ~all

Læs mere om SPF-records her:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sender_Policy_Framework
http://www.openspf.org/

powerhostings billede

root@powerhosting og magento-ninja extraordinaire.
Har til dagligt ansvaret for supporten af magentohotel.dk