Klient-side caching af statiske filer med mod_expires

For at lade din besøg gemme statiske filer i deres browsere således de ikke skal hentes ved hver sidevisning, tilføjer du blot flg. til din .htaccess-fil:

# mod_expires
      <IfModule mod_expires.c>
# Turn on Expires and set default to 0
                ExpiresActive On
                ExpiresDefault A1209600
                # Set up caching on media files for 1 year (forever?)
                <FilesMatch "\.(flv|ico|pdf|avi|mov|ppt|doc|mp3|wmv|wav)$">
                        ExpiresDefault A29030400
                        Header append Cache-Control "public"
                </FilesMatch>
                # Set up caching on media files for 2 weeks
                <FilesMatch "\.(gif|jpg|jpeg|png|swf)$">
                        ExpiresDefault A1209600
                        Header append Cache-Control "public"
                </FilesMatch>
                # Set up 1 week caching on commonly updated files
                <FilesMatch "\.(xml|txt|html|js|css)$">
                        ExpiresDefault A604800
                        Header append Cache-Control "public"
                </FilesMatch>
                # Force no caching for dynamic files
                <FilesMatch "\.(php|cgi|pl|htm|html)$">
                        ExpiresActive Off
                        Header append Cache-Control "private"
                </FilesMatch>
      </IfModule> 

 

Gem filen og upload den til hotellet igen

powerhostings billede

root@powerhosting og magento-ninja extraordinaire.
Har til dagligt ansvaret for supporten af magentohotel.dk