Implementering af Partner-Ads trackingkode

Trackingkoden skal indsættes nederst på success.phtml som ligger under mappen /app/design/frontend/default/THEME-NAVN/template/checkout.

Hvor THEME-NAVN henviser til navnet på den theme som du benytter i din shop. Eksisterer filen success.phtml ikke under denne mappe, skal den kopieres fra /app/design/frontend/base/default/template/checkout/success.pthml

Åben filen /app/design/frontend/default/THEME-NAVN/template/checkout og indsæt følgende kode:

<?php
    // PARTNER-ADS TRACKING CODE!
    $order = Mage::getModel('sales/order')->load(Mage::getSingleton('checkout/session')->getLastOrderId());
    $orderData = $order->getData();
    $incrementId = $orderData['increment_id'];
    $grandTotal = $orderData['grand_total'];
    $shippingAmount = $orderData['shipping_amount'];
?>
<img src="http://www.partner-ads.com/dk/leadtrack.php?programid=PROGRAM-ID-FRA-PARTNER-ADS&type=salg&ordrenummer=<?php echo $incrementId; ?>&varenummer=x&antal=1&omprsalg=<?php echo $grandTotal-$shippingAmount; ?>" width="1" height="1" />

Udskift PROGRAM-ID-FRA-PARTNER-ADS med dit unikke Partner-Ads ID, det har du fået fra Partner-Ads, evt. i en HTML-snippet som ovenstående.

Gem filen, ryd dig cache og test om det virker.

 

mortenjakobsens billede

Certificeret Magento udvikler og ejer af Kommerce der laver e-handelsløsninger i Magento - kommerce.dk