Sådan benytter du magentos compiler (korrekt)

 

Magento har siden ver. 1.5x haft mulighed for at compile alle nødvendige klasser til få filer.

Det er en performance-feature som du kan aktivere hvis du finder det nødvendigt.
På low-end hosting bør det give et fornuftigt performance-boost, kører din shop på et rigtigt magentohotel er forskellen ikke målbar.

 

Før du aktiverer kompilering, er det vigtigt at du sørger for at tage en backup. Dernæst skal du altid huske at kompilere INDEN du aktiverer magentos kompiler:

Navigér til: Backend -> System -> Værktøjer -> Kompilering

 

 

 

Kør kompileringsprocessen og verificer at: Kompileringstilstand nu er: Kompileret

 

 

Tryk: Aktivér for at aktivere selve compileren.  Tjek at både frontend og backend opfører sig som forventet.

 

Husk ALTID at deaktivere compileren og recompile når du installerer moduler/debugger foretager ændringer af klasser eller filer.

 

Magento´s compiler har et CLI som du kan benytte hvis du har shell-adgang til dit webhotel:

# php compiler.php --help
Usage:  php -f compiler.php -- [options]

  state         Show Compilation State
  compile       Run Compilation Process
  clear         Disable Compiler include path and Remove compiled files
  enable        Enable Compiler include path
  disable       Disable Compiler include path
  help          This help
#

# php compiler.php --state
Compiler Status:          Enabled
Compilation State:        Compiled
Collected Files Count:    6895
Compiled Scopes Count:    4
#

 

 

 

powerhostings billede

root@powerhosting og magento-ninja extraordinaire.
Har til dagligt ansvaret for supporten af magentohotel.dk